Tjänster

Opus | Produktutveckling™

Hur skapar man en produktsuccé? Vår erfarenhet säger att man når detta genom att
anpassa produkten till att uppfylla marknadens BEHOV, lösa marknadens PROBLEM. Och
KOMMUNICERA de köputlösande argumenten. ”PROBLEM” borde vara ett jubelord för dig
som ansvarar för, utvecklar och lanserar nya produkter och tjänster.
Läs mer här!

Opus | Mentorskap

Fler och fler ledare saknar idag en utomstående mentor. Det saknas en person, som kan
agera katalysator för dina egna insikter kring ditt ledarskap och din verksamhet.
Läs mer här!

Opus | Personalutveckling™

Hur skapar man en kundorienterad, trivsam, effektiv och nöjd medarbetargrupp?
OPUS Personalutveckling ger också stöd och hjälp avseende grupp- individutveckling och i
rekryteringsärenden
Läs mer här!

Opus | Kundkommunikation™

Hållbar Kundkommunikation handlar inte om antal samtal per timme, per dag, per vecka. Kundkommunikation handlar mer om att bygga relationer. Vårt mål är att arbeta långsiktigt och leverera Kvalitetsbokningar som du som kund kan bygga nya kundrelationer på.
Läs mer här!

Opus | Floating Villa Conference

Vi erbjuder numera en möjlighet till en unik konferensmiljö i Stockholms Skärgård!
OPUS Floating Villa Conference, är en hypermodern flytande konferensvåning för mindre
grupper(6-8 personer). Söker du en ostörd konferensmiljö för en Dagkonferens med unik och
trevlig avslutning på Konferensdagen? Då tror vi att det här är konceptet för dig.
Läs mer här!

Kontakta oss för ytterligare information och prisuppgifter.