Vi som arbetar med OPUS

OPUS genomförs av våra utbildade och licensierade konsulter med erfarenhet från olika branscher. Våra licensierade OPUS konsulter är i dag verksamma i England, Frankrike, Italien, Norge, Tyskland och USA.

Du når oss på; tel: 0046 (0) 8- 21 81 10

e-mail: info@opusinternational.se

Vår postadress;

Opus International Business Consulting AB
Box 3142
103 62 STOCKHOLM

 

OPUS-konsulter/medarbetare

Erik Juhlin
Grundare av OPUS International Business Consulting. Arbetar med OPUS-uppdrag i Europa och USA. Nu över 30 års erfarenhet av varumärkesutveckling, Strategiska Processer, Företagsutveckling och Managementconsulting inom ett brett spektra av större företag i Europa och USA. Håller också föredrag om Undersökningsmetoder och om nya Digitala media.

Fritz Bettschart
Fritz har lång erfarenhet av Tidning- och Tidskriftsutveckling och arbetar med OPUS i Tyskland, Schweiz och Frankrike.

Gérard P. Bédat
Gérard har mångårig erfarenhet av Läkemedelsindustri, Kemisk Industri, Ledarutvecklingsfrågor och DM. Arbetar främst med OPUS i Schweiz och Frankrike.

Ignacio Fernández
Ignacio har mångårig erfarenhet av Managementconsulting och Projektledning. Arbetar med OPUS i Spanien.

Ingela Berggren
Det är Ingela som har ordning på oss! Hon ser till att material finns tillgängligt och att brev, undersökningar och boxar går ut till olika målgrupper.

Jan Odby
Jan har mycket lång erfarenhet av postorderföretag i Europa och USA. Främst inriktad på av Säljutveckling och DM-utveckling. Arbetar med OPUS i Skandinavien.

Madeleine Wahlqvist
Vår yngsta OPUS-medarbetare som numera är färdig civilingenjör och har sin huvudsakliga sysselsättning i internationell koncern. Hjälper dock till med korrekturläsningar och Intervjuer i projekt där delar av målgruppen är yngre; som ex Kamratposten, Vecko-Revyn, Illustrerad vetenskap.

Malin Wahlqvist-Juhlin
Malin har mångårig erfarenhet av organisationsutveckling, ledar-/ medarbetarutveckling, både individuellt och i grupp. Arbetar främst med djupintervjuer – grupp/individuellt -i Skandinavien och Europa. Malin genomför numera också Mångfaldsprojekt och analys av Företagskulturer.

Martin Winiger
Även Martin tillhör den yngre generationens OPUS-medarbetare. Har arbetat från grunden med OPUS och har flerårig erfarenhet av personalmanagement inom IT-bolag. Har sin huvudsakliga anställning i Finansvärlden.

Noel Austin
Noel har lång erfarenhet av Bank och Försäkring, Telecom, Läkemedelsindustri och Kemisk Industri. Arbetar med OPUS i både England och USA.

Peter M. Winiger
Peter har lång erfarenhet av internationella projekt och kulturer inom ett brett område . Genomför intervjuer på 5 olika språk då han talar flytande Engelska, Svenska, Spanska, Tyska och Franska. Mångårig erfarenhet av uppdrag inom Läkemedel, Bank, Business-to-Business. Genomför OPUS uppdrag i USA och Europa.

Roy Johansson
Roy har arbetat med OPUS för förändring sedan 1983. Arbetar med OPUS i Sverige, Europa och USA.

Steve Lewis
Steve har mångårig erfarenhet av organisation och säljutveckling i olika företag. Arbetar med OPUS i USA.