Arbetssätt

OPUS-hur vi arbetar?

När våra kunder kontaktar oss kan det exempelvis vara för att de söker svar på hur man ska ta tillbaka en förlorad kundgrupp, hur man skapar attraktionskraft i sitt Varumärke, vilka problem kunder upplever i kontakten med företaget eller vilka interna hinder medarbetarna upplever för att uppnå företagets mål.

OPUS inriktar sig på problem och hinder eftersom om man bara frågar människor om ”vad de vill ha” tenderar de att svara slätstruket och upprepar i princip vad de redan har. Om man däremot frågar om de problem och hinder de upplever, är de mycket mer specifika och fokuserade och talar på så sätt om vad som är viktigt att utveckla och förbättra.

Vi genomför Kvalitativa intervjuer genom bla;

Gruppsamtal
Fokus- eller gruppdiskussioner
Djupintervjuer- enskilda, par eller i grupp

Vi genomför Kvantitativa intervjuer genom bla;

Telefonintervjuer
Brev- postala enkäter
Besöksintervjuer
Webenkäter

En kombination är Kvalitativ och Kvantitativ undersökning är bäst!
Praktiskt arbete och vad som levereras hittar du om du klickar här.
Gruppsamtal och vår postala enkät i form av en OPUS-Box är en oslagbar kombination. OPUS-boxen tar bara ca 20 minuter att lägga och har en svarsfrekvens på i genomsnitt 80%. Metoden är kusligt träffsäker. Och betyget bland respondenterna känns ibland overkligt bra. Vill du läsa mer om vad man tycker om undersökningsmetoden och OPUS-boxen – då klickar du här.

Resultat av undersökningen? OPUS ger en tydlig analys som prioriterar vad ni ska jobba med och vad ni INTE ska jobba med. Ett resultat som ger er ett underlag för att göra era kunder ännu mer nöjda eller för att lyckas få fler kunder.

Hur kan man arbeta vidare med resultatet? För att verkligen ta nytta av resultatet kan du komplettera med vad vi kallar 3×3. Det innebär att du köper konsulthjälp i 3 timmar vid 3 tillfällen för att du ska ta tillvara på undersökningen på ett effektivt sätt. Vi tror inte du behöver oss mer än så. Resultaten är tydliga att arbeta efter.