opus_slide03
opus_slide02
opus_slide01

Opus

OPUS (Original Produkt Utvecklings Systemet) lanserades av Erik Juhlin 1977 i Sverige. Grunden till OPUS analys utgörs av tekniken ”Problem Detection Study - PDS”, som utvecklades under 70-talet av en grupp socialpsykologer och matematiker vid den amerikanska reklambyrån BBD & O (Batten, Barton, Durstin & Osborne).

PDS bygger på att människor har lättare för att klaga och hitta fel, än att tala om förbättringar som borde göras. Genom att vi först identifierar problemen med hjälp av fokusgrupper/gruppsamtal och sedan låter målgruppen kvantifiera/prioritera det som framkommit under dessa samtal, får vi fram en rangordnad och tydlig ”att-göra-lista”. PDS-tekniken har vidareutvecklats av OPUS för att också kunna användas för strategiska processer, kund-och marknadsundersökningar, analys av företagskulturer, ledarutveckling och i arbete med CRM.